Stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller tilltron till sin kunskap om privatekonomi

[2012-10-15] Det är lika vanligt att kvinnor och män sparar i fonder, det är till och med lite vanligare bland kvinnor. 77 procent av kvinnorna och 75 procent av männen sparar i fonder utöver till premiepensionen. På andra punkter skiljer det sig desto mer. Det visar en ny rapport baserad på en TNS Sifo Prospera-undersökning bland svenska folket som Fondbolagens förening har låtit göra.

Några korta utdrag ur rapporten:

  • Bland männen anser majoriteten, 54 procent, att de har tillräckliga privatekonomiska kunskaper. Hos kvinnor är den andelen bara 37 procent. Ungefär detsamma gäller tron att kunna påverka sin framtida pension. 
  • 35 procent av männen äger aktier direkt, 21 procent av kvinnorna.
  • I genomsnitt är män i högre grad än kvinnor beredda att ta risk för att få möjlighet till en bättre avkastning. 63 procent respektive 46 procent.
  • Skillnaden märks därmed också i valet av fondtyper, till exempel har färre kvinnor än män valt tillväxtmarknadsfonder och Sverigefonder, två fondtyper som gått bra de senaste tio åren. Nästan varannan kvinna vet dock inte vilka fondtyper hon har.
  • Etik- och miljöaspekter är avsevärt viktigare för kvinnor vid val av fond.

”När det gäller något så viktigt som sparande och den egna ekonomin så verkar det vara typiskt kvinnligt att tro att man inte kan tillräckligt mycket. Inget har dock visat att kvinnor skulle ha sämre kunskaper, utan det handlar ofta om attityden till sitt eget kunnande. Jag tror att många kan mer än de tror. Själva idén med fonder är dessutom att det är förvaltaren som ska ha expertkunskapen”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

”Nästan varannan kvinna har dock inte koll på vilken slags fond hon har. Det skulle jag vilja ändra på. För att underlätta, både för kvinnor och för män, har vi tagit fram flera enkla verktyg på Fondkollen.se. Vid utvärdering är det viktigt att jämföra fonder med varandra som har lika placeringsinriktning. Gå till ”Kolla fonden” och skriv in namnet på fonden så får du fram rätt jämförelse och du kan se hur din fond står sig på kort och lång sikt. Enklare kan det inte bli!”

Hela rapporten

”Kvinnor och män som fondsparare 2012” med mer statistik och fakta finns här.

Kommentar från Pia Nilsson

Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson kommenterar rapporten här.

Om rapporten

Rapporten baseras på en TNS Sifo Prospera-undersökning som genomförts under 2012 bland 1 437 privatpersoner i åldrarna 18-74 år med en deklarerad inkomst. Ökad kunskap hos spararna är en väldigt högt prioriterad fråga för Fondbolagens förening.

 

För frågor eller kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, rapportförfattare
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

Skriv ut Tipsa om den här sidan