Sverige fortsatt i världstoppen för fondsparande

[2012-05-25] 76 procent av svenska folket sparar i fonder utöver till premiepensionen. Som en följd av finanskrisen har andelen fondsparare minskat sedan 2010, men det är fortfarande en högre andel än 2008 och en exceptionell siffra sett ur ett internationellt perspektiv.

Fondspararundersökningen 2012 från TNS Sifo Prospera finns här.

De senaste årens finanskris med kraftiga svängningar på börsen märks i resultatet från 2012 års stora Fondspararundersökning från TNS Sifo Prospera som genomförs vartannat år. När premiepensionen räknas med har samtliga i åldersgruppen 18-74 år fonder. När premiepensionen räknas bort har fortfarande nästan åtta av tio svenskar fonder. Sex av tio barn har också ett fondsparande.

Andelen fondsparare av Sveriges befolkning (18-74 år), %

Andel fondsparare

Vid den förra undersökningen 2010 hade andelen fondsparare ökat kraftigt då många ville vara med om den uppgång på börserna som inleddes 2009. 2011 tilltog dock oron på marknaderna igen. Det har lett till en minskning av andelen fondsparare, medan andelen som har sparkonto och traditionell livförsäkring ökat.

Det var främst medelålders män som tillkom 2010 med direktsparande i fonder och det är också denna kategori som har minskad andel fondsparare 2012. Dessutom är det för både kvinnor och män en minskad andel som har fondförsäkring till tjänstepension och istället har traditionell livförsäkring och sparkonto valts i större utsträckning.

”Med tanke på den orostid som finanskrisen inneburit var minskningen av den höga andelen fondsparare väntad”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

”Den stora ökningen 2010 kom från nya aktiva sparare som ville få del av uppgången på börsen 2009-2010 och som, sedan krisen tilltog igen 2011, har ändrat sig igen. Dessutom har efterfrågan på sparformer som sparkonto och traditionell livförsärking ökat i orostider för både män och kvinnor. 70 procent av fondspararna uppger dock att de inte har ändrat sitt fondsparande under krisen, utan ser långsiktigt på sitt sparande.”

13 procent av fondspararna säger i årets undersökning att de varit aktiva med sitt fondsparande under krisen. Drygt hälften av dessa har ökat sina insättningar.Även andelen som har direktplaceringar i aktier har minskat. Trender när det gäller andel med fonder och med direktplaceringar i aktier brukar följas åt. Det syns också i årets undersökning. En skillnad är dock att det är färre som har direktplaceringar i aktier. Skillnaden mellan kvinnor och män är här stor. 77 procent av kvinnorna har fonder jämfört med 75 procent av männen. Andelen med direktplaceringar i aktier är 21 procent för kvinnorna och 35 procent för männen.

 

50 procent av spararna har aktiefonder, knappt 20 procent har blandfonder och 15 procent har räntefonder. Vanligaste aktiefondtyp är tillväxtmarknadsfonder (23 %) och Sverigefonder (19 %).

Vid val av fonder anses fondavgifter och risknivå som de allra viktigasta aspekterna att ta hänsyn till. Andelen som tycker att det är viktigt att ta hänsyn till etiska och miljömässiga aspekter har ökat. 34 procent av fondspararna tycker att det är mycket viktigt.

Endast tre av tio vet att avgifter är bortdragna när avkastning eller värde visas för fonder.

När spararna utvärderar fonder görs det främst genom att jämföra med anskaffningsvärdet och med hur fonden har gått tidigare. Det uppger varannan fondsparare. Var tredje sparare jämför med andra fonders utveckling och med hur börsen går.

Om pensionssparande

I undersökningen ställs också frågor om pensionssparande. Drygt sju av tio i den yngsta åldersgruppen, 18-42 år, svarar att det är bra med möjligheten att få välja själv till premiepensionen. I den äldre åldersgruppen svarar sex av tio att det är bra.

50 procent säger att de har gjort ett eget val av fonder till premiepensionen. 40 procent uppger att de har ickevalsfonden Såfan (10 procent har avstått från att svara). Av alla som har Såfan säger en av fem att det är ett medvetet val, medan övriga fyra säger att det bara har blivit så.

Om undersökningen

TNS Sifo Prospera genomför vartannat år en omfattande intervjuundersökning om fondsparande på uppdrag av Fondbolagens förening. 2012 års undersökning har genomförts under perioden februari-april i år och omfattar 1 500 personer i åldrarna 18-79 år. Tidigare år har urvalet varit 18-74 år och för jämförbarhetens skull bibehålls denna åldersgrupp vid jämförelser över tid.

 

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker
08-506 988 03
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

 

Relaterat material: Debattartikel införd på DI Debatt den 25/5 2012 om varför premiepensionssystemet bör få vara kvar som det är.

Skriv ut Tipsa om den här sidan