Kommentar om kvinnor och mäns fondsparande - oktober 2012

Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson skriver kommentarer om aktuella ämnen.

I somras läste jag Louann Loftos bok ”Warren Buffett Invests Like a Girl – And Why You Should, Too”. Att Warren Buffett, som är en av världens kanske mest framgångsrika kapitalförvaltare, investerar som en kvinna är inte förvånande. Filosofin kan sammanfattas i att inte göra något förhastat och att skaffa sig kunskaper först.

När det gäller kläder gör nog kvinnor lika många impulsköp som män. Men när det gäller något så viktigt som sparande och den egna ekonomin så är det typiskt kvinnligt att först vilja veta allt för att ta ett beslut. Det visar den stora fondspararundersökning som vi genomför bland svenska folket vartannat år i samarbete med TNS Sifo Prospera och senast nu i våras (hela rapporten finns här). 54 procent av männen tycker att de har tillräckliga kunskaper i privatekonomi jämfört med 37 procent av kvinnorna. Inget har visat att kvinnor har sämre kunskaper, utan det handlar om attityden till sitt eget kunnande. Samtidigt kan man inte ta reda på allt i detalj eller ha facit om framtiden. Då blir det inga beslut.

Både män och kvinnor sparar främst för att bygga upp ett sparkapital och för att stärka framtida pension. Både män och kvinnor tycker att det är mycket viktigt att ta hänsyn till avgifter. En högre andel av kvinnorna än männen uppger att det är mycket viktigt att ta hänsyn till etik och miljö. Även här liknar kvinnorna Warren Buffett som letar efter företag att investera i som är ”fair and operate in an ethical manner”.

Det sägs att kvinnor kan göra flera saker samtidigt, medan män inte har någon simultankapacitet och bara kan göra en sak i taget. En gång när jag tvättade, skrev en artikel och samtidigt kokade över lingonsylt på spisen, tänkte jag att det kanske inte är så dumt att göra en sak i taget trots allt.

Visst finns det vissa skillnader mellan män och kvinnor utan att det ena är bättre eller sämre. Kvinnor ska inte vara som män för att platsa som ledare eller i styrelser. Det är för att det finns skillnader som det är bra med både och (samt förstås att inte missa att utnyttja halva det mänskliga kapitalet).

Män är i genomsnitt mer beredda att ta risk vid placeringar i fonder än vad kvinnor är – i genomsnitt. Enligt 2012 års fondspararundersökning är 63 procent av männen och 46 procent av kvinnorna villiga att ta högre risk i syfte att få bättre avkastning. 45 procent av kvinnorna och 30 procent av männen föredrar låg risk för att inte riskera att förlora pengar. Så även om det är fler män som är beredda att ta risk så är det inte heller ovanligt bland kvinnor. Vad är det då som utgör ett ”kvinnligt” sätt att investera? Så här svarar Louann:

Kvinnor förefaller att

  1. Inte göra omplaceringar lika ofta.
  2. Inte överskatta sin förmåga. Män tror att de vet mer än de gör, medan kvinnor kanske vet mer än vad de tror.
  3. Ta mindre risk än män.
  4. Vara mindre optimistiska och därför mer realistiska än män.
  5. Ägna mer tid åt att ta reda på mer om olika alternativ till placeringar och undersöka allt i detalj.
  6. Bry sig mindre om vad andra tycker och ta sitt eget beslut.
  7. Lära sig av sina misstag.
  8. Ha mindre testosteron än män, vilket gör dem mindre villiga att ta extrema risker, vilket skulle kunna leda till mindre extrema upp- och nedgångar på marknaden.

Vår svenska intervjuundersökning visar också att 77 procent av kvinnorna i vårt land sparar i fonder utöver till premiepensionen, jämfört med 75 procent av männen. 21 procent av kvinnorna har direktplaceringar i aktier, jämfört med 35 procent av männen.

Att spara i en fond innebär att få riskspridning (minst 16 olika aktier eller andra värdepapper) och professionell förvaltning. Det är förvaltarna som ska ha detaljkunskaperna så att du inte behöver veta allt. Man behöver ju inte känna till all teknik under telefonskalet heller. Rådgivare har dock en skyldighet att kunna förklara och svara på dina frågor så att du kan känna dig trygg med dina fondval. Ytterligare riskspridning i tid får du genom regelbundet månadssparande, vilket för övrigt är det överlägset bästa sättet att bygga upp ett sparkapital.

Du behöver dock göra lite avkall på trygghet för att få möjlighet till en högre avkastning. Risk, det vill säga att dina fonder kan svänga i värde över tid, och avkastning hänger nämligen nära samman. Alla gör misstag, men de största kan vara att inte ha vågat. Som Warren Buffet säger, det gäller att känna till vad du väljer att placera i och undvika att låna till investeringar. Att tänka långsiktigt och att ha en god riskspridning lönar sig i längden!

Pia Nilsson

Vd Fondbolagens förening

Vill du förresten själv få koll på dina fonder? Gå till Fondkollen.se och testa Kolla fonden – hur enkelt som helst!

Skriv ut Tipsa om den här sidan