Efama -
fondsamarbete i Europa

Efama är en representationsförening för den europeiska kapitalförvaltningsbranschen, där Fondbolagens förening och systerorganisationer från många andra länder i Europa är medlemmar.

EFAMAEfama verkar för konkurrensneutrala förutsättningar för fondverksamhet i Europa. Dagens finansiella lagstiftning kommer mestadels från EU och det är av stor vikt att föreningen och dess medlemmar i ett tidigt skede bevakar arbetet för att få bättre möjligheter att påverka lagstifningen.

Genom Efama bedrivs opinionsbildning och ett aktivt informationsutbyte med såväl EU:s institutioner som representanter för de olika medlemsländerna. Fondbolagens förening deltar i Efamas arbete genom representation i styrelsen samt i flera arbetsgrupper.

Organisationens övergripande målsättning är bland annat att verka för ett starkt investerarskydd. Detta genom att främja integritet, professionalitet och hög etisk standard i branschen. Efama vill även verka för att visionen om en inre marknad för kapitalförvaltning i Europa ska bli verklighet. Organisationen strävar efter ökad konkurrens i industrin vad gäller pris och kvalitet, och arbetar kontinuerligt med att förbättra regleringar och juridiska villkor.

Efama ser sig dessutom som ”väktare” av det globalt accepterade fonddirektivet UCITS – ett varumärke som står för en ett högt investerarskydd. EFAMA tillhandahåller statistik och rapporter om den europeiska fondmarknaden.

Här hittar du alla Efamas medlemsländer.

Skriv ut Tipsa om den här sidan