IIFA - fondsamarbete
på global nivå

IIFA, International Investment Funds Association, är en global samarbetsorganisation för fondbolagsföreningar i världen där Fondbolagens förening är en av medlemmarna.

IIFAIIFA:s uppdrag är bland annat att:
  • främja skyddet för investerarna i investeringsfonder
  • underlätta tillväxten i fondbranschen internationellt
  • fungera som ett medium för att främja förståelse för fondförvaltningen runt om i världen,
  • och att verka för höga etiska normer i branschen.
Läs mer:

 

Skriv ut Tipsa om den här sidan