Rapportering av NAV-kurser

Fondbolagens förenings fonddatabas innehåller information och dagliga NAV-kurser (nettoandelsvärden) för fonder.

Fondbolagens förenings fonddatabas innehåller information och dagliga NAV-kurser (nettoandelsvärden) för fonder. Cirka 130 fondbolag lämnar uppgifter rörande cirka 3 000 fonder till föreningens databas.

Adressen till inrapporteringssidan är: www.navcenter.se

På Fondbolagens förenings uppdrag sköts driften av databasen vilket bland annat innefattar daglig sammanställning av inrapporterade andelskurser. Dessa vidarebefordras sedan till ett antal distributörer som i sin tur lämnar uppgifterna till media. Media har full frihet när det gäller layout vid presentationen.

Distributörer:

SIX Financial Information
Reuters Limited
MoneyMate Fund Solutions
Millistream Market Data AB 
FundConnect AS
Morningstar Sweden AB
Bloomberg Finance L.P.

För anslutning till systemet gäller att:

  • fonden ska vara en värdepappersfond enligt lagen om värdepappersfonder, en specialfond eller en alternativ investeringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller ett utländskt fondföretag eller en utländsk alternativ investeringsfond som med stöd av tillstånd eller efter underrättelse till Finansinspektionen marknadsförs här i landet
  • tillstånd för fonden ska företes från tillsynsmyndighet på begäran
  • standardavtal ska undertecknas och registreringsblankett inskickas

 

För mer information kontakta Fondbolagens förenings kansli.

Vad är NAV-kurs?
NAV står för nettoandelsvärde. Avser marknadsvärdet på en fondandel och fastställs varje börsdag. Läs mer i ordlistan.
Skriv ut Tipsa om den här sidan