Starka konsumenter

Starka konsumenter

Fondbolagens förening är en branschorganisation som har till uppgift att ta tillvara både fondspararnas och fondbolagens intressen. Att verka för ökad kunskap är en högt prioriterad fråga. Föreningen driver därför flera projekt och frågor riktade till konsument.

Kunskaper i ekonomi och framför allt privatekonomi är av oerhört stor vikt i dagens samhälle. Kunniga sparare ställer krav och fattar medvetna beslut, vilket i sin tur bidrar till en väl fungerande finanssektor.

Privatekonomi innefattar många delar, alltifrån sparande, lån, boende, vardagsekonomi, skatter och pension till konsekvenserna av att vara gift eller sambo. Tillgången till nya finansiella tjänster och produkter ökar. En konsekvens är att högre krav ställs på den enskilde individens kunskap att bedöma dessa, liksom konsekvenser för den egna ekonomin. De ungdomar som i dag och i framtiden går på gymnasiet behöver ta ett större eget ansvar för den egna pensionen. Tröskeln för inträde på bostadsmarknaden höjs. Eget sparande blir av än större vikt. 

Sambandet mellan privatekonomi, företagsekonomi och samhällsekonomi har också stor betydelse för entreprenörskap och bör lyftas i undervisningen. Man måste veta när man till exempel startar eget företag vad det får för betydelse också för privatekonomin. 

Föreningens har en sajt riktad till konsument: Fondkollen.se.

Föreningens engagemang i urval:

  • Fondbolagens förening är med och finansierar Ung Privatekonomi tillsammans med bland annat Aktiefrämjandet och Unga Aktiesparare. Det är ett skolinformationsprojekt som varje år utbildar fler än 24 000 ungdomar på Sveriges gymnasieskolor inom privatekonomi och sparande i aktier och fonder.
  • Föreningen deltar också mycket aktivt i Finansinspektionens nätverk GillaDinEkonomi, initierat av Finansdepartementet, med syfte att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom att informera och uppmuntra till privatekonomisk utbildning.
  • Föreningen är en av huvudmännen bakom konsumentupplysningen Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Skriv ut Tipsa om den här sidan