Fonder spelar en viktig roll i ett modernt pensionssystem

Varannan nyfödd i Sverige i dag kan räkna med glädjen att få uppleva sin 100-­årsdag. När en allt större del av befolkningen utgörs av äldre, ställs stora krav på pensionssystemet. Samtidigt ökar behovet av eget engagemang och ett kompletterande pensionssparande.

Fondsparande har en allt större betydelse för våra framtida pensioner

Fonder som sparform lämpar sig särskilt väl för långsiktigt sparande i premiebaserade pensionssystem. Anledningen är att placeringsinriktning och risknivå enkelt kan anpassas utifrån individuella önskemål och behov. Fonder erbjuder en möjlighet till placeringar på kapitalmarknaden och därmed en möjlighet att ta del av den riskpremie på aktiemarknaden, som bidrar till en långsiktigt högre tillväxt av pensionskapitalet.

Fondsparande är också fördelaktigt om man önskar flytta sitt pensionskapital.

Fonder finns i pensionssystemets alla delar

Fonder finns i pensionssystemets alla delar

I dag finns fonder som alternativ i pensionssystemets samtliga delar – i allmän pension via premiepensionen, för tjänstepension och vid privat pensionssparande. Fondsparande har en allt större betydelse för finansieringen av våra framtida pensioner. Under 2000-talet har den absoluta merparten av nysparandet i fonder gått till pensions- och försäkringsanknutet sparande.

Premiepensionen en värdefull möjlighet

Centralt för premiepensionssystemet är möjligheten för individen att själv, utifrån egna preferenser och ekonomisk situation, bestämma över placeringarnas inriktning och risknivå.

I och med att pensionssparande för de allra flesta är ett mycket långsiktigt sparande, bör möjligheten finnas till en viss exponering mot aktiemarknaden.

Aktiefonder ger möjlighet att äga andelar i företag över hela världen och på så vis få del i den tillväxt som skapas, vilket sannolikt bidrar till långsiktigt högre pensionsnivåer. Tack vare de mycket stora rabatterna, ges spararna i premiepensionssystemet möjlighet att spara till pensionen i fonder, till låga avgifter.

Premiepensionen har visat fonders fördelar i ett långsiktigt pensionssparande

  • Värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har sedan starten fram till och med 2015 trots flera finansiella kriser utvecklats bättre än inkomstpensionen, 6,4 procent jämfört med 2,8 procent i genomsnitt per år.
  • Drygt 98 procent av pensionsspararna hade vid ingången av 2016 en positiv värdeutveckling på sina premiepensionskonton. Få sparare finns i ytterligheter med mycket låg respektive mycket hög avkastning.
  • Spararna är intresserade. Över hälften av spararna har gjort ett eget val av fonder och dessa står för drygt 70 procent av det förvaltade kapitalet.
  • Sju av tio i åldersgruppen 18–42 år uppskattar möjligheten att kunna göra ett eget val till premiepensionen. Fyra av tio av spararna i 30-årsåldern har redan gjort ett eget val av fonder.
  • Fondavgiften i premiepensionssystemet uppgår i genomsnitt till 0,28 procent, efter att motsvarande två tredjedelar av bruttoavgiften rabatterats. Rabatterna är möjliga eftersom fondbolagen i premiepensionssystemet endast har en enda kund, nämligen Pensionsmyndigheten, som i sin tur står för all spararkontakt och administration.

Läs mer i föreningens rapport Mer fakta om premiepensionen

Privat pensionssparande behöver fortsätta stimuleras

Vid årsskiftet 2015/2016 slopades avdragsrätten för privatpensionssparande helt. Fondbolagens förening anser att behovet av att stimulera privat pensionssparande är fortsatt stort.

Föreningen förordar därför att avdragsrätten ersätts med en möjlighet att spara till pension som tas ut skattefritt när spararen uppnår pensionsålder. Detta skulle till exempel kunna lösas genom att skapa individuella sparkonton för pensionssparande, "ISK Pension", som är ”låsta” till dess att spararen uppnår pensionsålder. För att stimulera sparandet anser vi att avkastningsskatten skulle ligga på den lägre nivån, 15 procent.

Uppdaterad fakta om premiepensionen

Värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har varit konkurrenskraftig, med betydligt bättre avkastning än inkomstpensionen. De syften som har funnits med premiepensionen har uppfyllts. Det konstateras i "Fakta om premiepensionen 2017". Läs hela rapporten.

Min Pension - viktigt verktyg för helhetsbilden

Min Pension är ett samarbete mellan pensionsbolagen och staten, och täcker in lejonparten av pensionskapitalet.

Via Minpension.se kan var och en som tjänat in pension i Sverige via allmän pension och tjänstepension, få en samlad bild av sitt pensionssparande, se hur mycket som hittills tjänats in samt göra en pensionsprognos för sin framtida pension.

Läs vidare:

Mer fakta: Den svenska fondmarknadens utveckling

Mer fakta: Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande

Mer fakta: Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle

Mer fakta: UCITS-fondernas historia

Skriv ut Tipsa om den här sidan