Fondförmögenhet

Fondförmögenheten visar svenska fondsparares tillgångar i investeringsfonder. Förmögenhetsstatistiken är sammanställd av MoneyMate och presenteras för varje kvartal.

Fondförmögenheten finns uppdelad på fondtyper och efter Sverigeregistrerade respektive utlandsregistrerade fonder. Förmögenheten uttrycks i SEK, Euro och US Dollar.

Fondförmögenheten anges per år från 1986 och per kvartal från och med år 1993. Antal fonder för respektive fondtyp finns från och med år 1990.

Statistik över fondförmögenhet
(se också arkivet)

Skriv ut Tipsa om den här sidan