Nysparande och fondförmögenhet

Fondbolagens förening presenterar varje månad statistik över fondsparandet i Sverige. Det är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Statistiken publiceras omkring den 10:e varje månad.

Längre ned på denna sida finns aktuell statistik över nettosparandet. Äldre statistik hittar du i arkivet.

Statistikens omfattning

Månadsstatistiken omfattar nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen för både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder uppdelat på fondtyp. Även fonder som distribueras i medlemsbolags koncerner ingår till stor del. Dessutom ingår samtliga fonder i premiepensionssystemet.

Från och med 2010 är nettoflödet och fondförmögenheten fördelat på följande fondtyper: aktiefonder, blandfonder, långa räntefonder, korta räntefonder, hedgefonder och övriga fonder. Dessutom är aktiefonderna uppdelade utifrån placeringsinriktning och har underkategorin indexfonder. Från och med 2014 finns det för blandfonder underkategorin generationsfonder och för långa räntefonder underkategorin företagsobligationsfonder.

Fondbolagens förening har inte statistik på bolagsnivå.

Se också våra pressmeddelanden om månadsstatistiken.

Statistik över nysparande och fondförmögenhet (se också arkivet)

Skriv ut Tipsa om den här sidan