Fondbolagens förening välkomnar Denovo Advokatbyrå som ny associerad medlem

[2017-04-07] Fondbolagens förening har glädjen att välkomna Denovo Advokatbyrå som nytt associerat medlemsbolag i föreningen.

Det beslutades vid föreningens styrelsemöte den 5 april. 

Denovo är en advokatbyrå som erbjuder juridisk rådgivning till företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet, till exempel banker, fondbolag och försäkringsbolag. Läs mer om bolaget på www.denovolaw.se.

”Våra medarbetare biträder sedan många år ett stort antal aktörer inom fondbranschen med regelverksfrågor och affärsutveckling. Medlemskapet i Fondbolagens förening ger oss möjlighet att tillsammans med övriga medlemmar verka för en sund bransch som allmänheten har förtroende för", säger Björn Wendleby, advokat och Managing Partner på Denovo Advokatbyrå, om medlemskapet.

Fondbolagens förening grundades 1979 och har i uppdrag att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

I dag har föreningen 45 ordinarie medlemsbolag som tillsammans representerar merparten av fondsparandet i Sverige, samt 14 associerade medlemsbolag

Mer om Fondbolagens förening.

Skriv ut Tipsa om den här sidan