Pressklipp

Artiklar (oredigerat urval) som publicerats i webbaserade nyhetsmedia om fondsparande och om Fondbolagens förening.

Svenskarna står fast vid sitt långsiktiga sparande

2020-04-02 |

Fondspararna stuvar om portföljen i turbulensen
Drygt hälften av fondspararna uppger att de har sett över sitt fondsparande under de senaste veckorna. En stor majoritet av fondspararna har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande eller sitt regelbundna sparande till följd av börsturbulensen.
2020-04-02 |

Fondbolagens Förening Fondspararna fortsätter månadsspara (Direkt)
Det framgår av en undersökning som branschorganisationen Fondbolagens förening har gjort.
2020-04-02 |

Drygt hälften av fondspararna har sett över sitt fondsparande under senaste veckorna (Finwire)
Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de har sett över sitt fo
2020-04-02 |

Fondspararna fortsätter månadsspara och ser positivt på börsutvecklingen på lång sikt
Drygt hälften av fondspararna uppger att de har sett över sitt fondsparande under de senaste veckorna.
2020-04-02 |

Livförsäkringar, användarrecensioner och bankdagar
Plånboken 1 april 2020 Skillnader på livförsäkringarnas åldersgränser coronapandemi lön sparande fond
2020-04-01 |

Höjd k-försäkringsskatt föreslås i utredning om grönt sparande
I betänkandet ”Grönt sparande” föreslås bland annat en höjd skatt på kapitalförsäkring och ISK som finansieringen av en möjlig ny skattesubventionerad sparform som ska bidra till en ökning av gröna investeringar.
2020-04-01 |

Svensk Försäkring protesterar mot höjd skatt på k-försäkring
Svensk Försäkring protesterar nu mot ett förslag på höjd skatt på kapitalförsäkringar, som framförs i en ett färskt utredningsbetänkande om skattegynnat grönt sparande.
2020-04-01 |

Fel låta hållbart fondsparande finansiera gröna sparkonton
En bredare ansats för skattegynnat grönt sparande behövs, och en finansiering av gröna sparkonton genom höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring motverkar syftet. Det skriver Fondbolagens förening i ett yttrande.
2020-03-31 |

Minimera riskerna

2020-03-31 |