Ny 15-årsstudie: Sverigefonder vinnare även när det krisar

[2013-04-25] Fondbolagens förening publicerar i dag den omfattande studien ”Sparande i turbulenta tider” om sparandet under de senaste 15 åren, 1998-2012. Det rör sig om en omvälvande period med tre mycket olika femårsperioder – först IT-kraschen, sedan en återhämtningsperiod och därefter finanskrisen.

Pressträff 25 april 2013

Flera kriser under 15-årsperioden har gjort att obligationsfonder generellt har stått sig väl med en genomsnittlig avkastning på strax över 100 procent, motsvarande 4,8 procent per år. Aktiefonder har i genomsnitt gett ungefär lika mycket.

Slående i rapporten är hur väl svenska börsen har stått sig, såväl under 15-årsperioden som under både kortare och längre tidsperioder. Sverigefonder har gett nästan dubbelt så hög avkastning som både aktiefonder och obligationsfonder, 186 procent, eller 7,3 procent per år. Sverigefonder står sig även bra i konkurrensen med tillväxtmarknader.

"Att vissa tillväxtmarknadsfonder har varit fördelaktiga är väl känt. Men att Sverigefonder klarar sig så bra är något som borde uppmärksammas mycket mer. Med tanke på att svenska fondsparare har en relativt stor andel av sitt sparande i Sverigefonder är det extra glädjande", säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker och rapportförfattare tillsammans med Fredrik Hård.

"Förklaringen är att svensk ekonomi har varit relativt stark, exporten är stor och många svenska börsbolag verkar globalt. På så sätt får också sparare med Sverigefonder ökad riskspridning och även del i värdeökning som sker i tillväxtländer."

Några andra exempel från rapporten om perioden 1998-2012:

  • Fondförmögenheten i Sverige har i det närmaste fyrfaldigats, från drygt 500 miljarder kronor till strax över 2 000 miljarder. Nettosparandet i fonder har uppgått till i snitt 63 miljarder kronor per år.
  • Hushållens fondförmögenhet har ökat med 1 253 miljarder kronor, varav 417 mdkr kommer från värdeökning (33 procent).
  • Förmögenheten på sparkonto har ökat med 837 mdkr, varav 47 mdkr kommer från värdeökning (6 procent).
  • Nästan allt av hushållens nysparande i fonder har under 2000-talet gått till pensionssparande.
  • Sparkvoten har varit negativ när det obligatoriska sparandet till premiepension och tjänstepension räknas bort, vilket betyder att hushållen konsumerat mer än sin disponibla inkomst.

Månadssparande har varit ett bra val

Diagram 12: Värdeutvecklingen på ett månadssparande (500 kr) i en genomsnittlig aktiefond respektive Sverigefond 2008-2012

Månadssparande i fonder
Under perioden 2008-2012 gav aktiefonder i genomsnitt en negativ avkastning på minus 11 procent. Har man däremot valt att månadsspara under samma period har avkastningen varit positiv, se grafen.  500 kronor i månaden har för aktiefonder i genomsnitt blivit 33 000 kronor (insatt belopp 30 000 kronor) och för Sverigefonder 37 000 kronor.

”Återigen blir jag imponerad av resultatet för det regelbundna fondsparandet med riskspridning också i tid. Om man håller ut vid nedgång får man belöningen när uppgången kommer”, säger Pia Nilsson.

Läs hela analysen om fondsparandet under perioden 1998-2012 här.

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 073-312 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Asset Management, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Max Matthiessen Värdepapper, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Tundra Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, MFEX, Morningstar, PwC.

Foto från pressträffen: Jenny Hansson

Skriv ut Tipsa om den här sidan