Föreningens vägledningar

Här finns vägledningar som fungerar som ett tolkningsstöd och en hjälp för medlemsbolagen vid regeltillämpningen. De ska ses som ett komplement till föreningens riktlinjer.

Skillnaden mellan riktlinjer och vägledningar är att riktlinjerna ibland uttrycker krav som går utöver lag och föreskrifter, medan vägledningar snarare innebär tolkningsstöd och hjälp till medlemmarna i frågor som i vissa fall reglerats i lag och föreskrifter och i vissa fall är helt oreglerade.

Syftet med vägledningsdokument är att bidra till en sund och öppen fondbransch genom branschgemensamma tolkningar av lagar och föreskrifter.

Föreningens vägledningar hittar du i vänsterkolumnen.

Skriv ut Tipsa om den här sidan