Vägledning avseende flytt av fondinnehav

Antagen den 6 september 2011, senast reviderad den 10 mars 2017.

En fondsparares flytt av fondinnehav mellan två företag ska kunna ske så smidigt och effektivt som möjligt. Fondbolagens förenings arbetsgrupp för fondhandelsstandardisering har därför utformat en standardiserad flyttblankett samt en rutinbeskrivning avseende flytt av fondinnehav. Föreningen vill se detta som en branschstandard som ska gälla alla.

Målsättningen är att effektivisera hanteringen av fondflyttar genom att sätta upp riktlinjer och tydliggöra ansvar mellan det avlämnande och mottagande företaget.

Rutinen gäller endast för direktsparande i fonder och inte pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via investeringssparkonto (ISK).

Rutinen gäller själva flytten och inte nödvändigtvis avslut av eventuella regelbundna sparanden/stående överföringar och/eller avslut av fondkonto. Rutinen omfattar endast flyttuppdrag från/till den kund som initierat flytten och inte från en kund till en annan (t.ex. via dödsbo eller gåva).

Skriv ut Tipsa om den här sidan