Vägledning avseende rapportering av fondhändelser

2017-03-29

 

För en väl fungerande fondhandel med tredjepartsdistribution är det
angeläget att distributörer av fondandelar, i god tid och på lämpligt sätt,
informeras av fondbolag om väsentliga händelser som avser de fonder som
distribueras. Informationen gäller såväl ändring av fondernas
basinformation som löpande fondhändelser (corporate actions).
Denna vägledning syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och likartad
rapportering för de mest frekvent förekommande fondhändelserna. I
rutinbeskrivningen samt tillhörande specifikationer ges vägledning om hur
fondbolag bör informera sina distributörer om förestående fondhändelser
och om eventuella ändringar av den specifika fondandelsklassens
basinformation.

För en väl fungerande fondhandel med tredjepartsdistribution är det angeläget att distributörer av fondandelar, i god tid och på lämpligt sätt,informeras av fondbolag om väsentliga händelser som avser de fonder somdistribueras. Informationen gäller såväl ändring av fondernasbasinformation som löpande fondhändelser (corporate actions).

Denna vägledning syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och likartadrapportering för de mest frekvent förekommande fondhändelserna. Irutinbeskrivningen samt tillhörande specifikationer ges vägledning om hurfondbolag bör informera sina distributörer om förestående fondhändelseroch om eventuella ändringar av den specifika fondandelsklassensbasinformation.

Skriv ut Tipsa om den här sidan