Vägledning för beräkning av Active Share för aktiefonder

Antagen den 18 maj 2015.

Fondbolagens förening rekommenderar[1] sina medlemmar att publicera Active Share för aktiefonder för att ge en beskrivning av fondens aktivitet i förhållande till relevant index. Det finns olika sätt att beräkna Active Share och för att underlätta för fondbolagen att göra beräkningar samt främja en enhetlig och jämförbar beräkningsmetod har föreningen beslutat om följande vägledning. Om avvikelser görs från beräkningsmetoden bör detta förklaras.


[1] Se ”Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder”.

Skriv ut Tipsa om den här sidan