Esmas riktlinjer säkerställer enhetliga regler

Esma, den europeiska tillsynsmyndigheten på värdepappersområdet, antar i allt högre utsträckning riktlinjer. Syftet är att säkerställa en enhetlig tillämpning av de regler som antagits av EU.

På fondområdet har flera riktlinjer antagits såväl om värdepappersfonder (UCITS) som om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM). Finansinspektionen har i en promemoria belyst sin syn på riktlinjernas status i Sverige. Enligt inspektionen ska riktlinjerna gälla som svenska allmänna råd.

Mer om Esma på myndighetens webbplats.

Skriv ut Tipsa om den här sidan