ISK för fondbolag – en förutsättning för konkurrensen

Möjligheten att erbjuda investeringssparkonto infördes 2012 för värdepappersbolag och banker. Syftet med kontot är att förenkla och stimulera sparande samt att öka konkurrensen på sparande genom att minska skattemässiga inlåsningseffekter.

Fondutredningen föreslog i juni 2016 i sitt betänkande att även fondbolag ska få erbjuda ISK, något som Fondbolagens förening välkomnarMer om förslagen i Fondutredningen.

Det senare åstadkoms genom att kapitalvinstskatt inte tas ut vid försäljningar eller vid byten av fond. Fondbolag gavs dock inte rätt att erbjuda investeringssparkonton. Det innebär att fondbolag måste anlita banker och värdepappersinstitut för att deras kunder ska kunna dra nytta av de skattefördelar som kontot innebär. Det är en stor konkurrensnackdel för fondbolag att inte kunna erbjuda investeringssparkonto.

Hushållen väljer investeringssparkontoFör att motverka inlåsningseffekter på gammalt sparande och därmed gynna konkurrensen vill föreningen att man ska kunna föra över fonder till kontot utan att det utlöser skatt eller i vart fall med viss skatterabatt.

Sedan införandet av investeringssparkontot 2012 har merparten av hushållens sparande i fonder vid sidan av premiepensionen skett via ISK.

Skriv ut Tipsa om den här sidan