Konsumentrörlighet

Viktigt att värna om konkurrensen

Regelverk och åtgärder som bidrar till ett högt konsumentskydd och möjliggör konsumentrörlighet på fondmarknaden är förutsättningar för en fungerande konkurrens.

Sverige har en unik fondmarknad, i inget land sparar så många i fonder och mångfalden i utbud av fonder är mycket stor med fristående fondbolag, såväl som bank- eller försäkringsanknutna, svenska såväl som utländska. Det ger en valfrihet för spararna att göra aktiva val när det gäller exempelvis inriktning, förvaltningsstil, pris och servicegrad både i det privata sparandet och till premiepensionen.

Regelverk som gynnar kundrörlighet på fondmarknaden är en förutsättning för en fungerande konkurrens.

Föreningen kan konstatera att rörligheten är god i det nya sparandet i fonder. Där har investeringssparkontot spelat en viktig roll eftersom man inom kontot kan byta fonder utan skattemässiga inlåsningseffekter. Bilden stärks i en rapport från Konkurrensverket från 2015 som visar att fondmarknaden spelar en viktig roll, konkurrensen har ökat och att spararnas rörlighet har ökat.

Det är viktigt att hantera eventuella intressekonflikter som kan uppstå med provisioner i samband med rådgivning. Föreningen förespråkar också bättre transparens kring provisioner. Beroende på hur ett förbud mot provisioner utformas, så kan en oönskad effekt uppstå när fondbolag som inte har tillgång till egna distributionskanaler inte längre får möjlighet att betala för distributionen. Det skulle varken gynna konkurrensen eller spararna.

Små fondbolag tenderar att ha en tuffare ekonomisk situation än de större, bland annat som en följd av den ständigt ökande regelbördan som är särskilt kostsam för mindre fondbolag att hantera. Det är viktigt att vid all framtagning av nya regelverk ha detta i åtanke.

Svenska fonder bör kunna konkurrera
ännu mer internationellt

EU:s fondlagstiftning har haft stor betydelse för konkurrensen på fondmarknaden. I dag finns en mångfald utländska fonder till försäljning i Sverige, utöver de svenska fonderna. Svenska fonder säljs dock inte i motsvarande grad utomlands.

Föreningen arbetar för att det ska finnas goda förutsättningar för att driva fondverksamhet i Sverige, såväl som att svenska fonder ska kunna konkurrera internationellt. Detta förutsätter jämna konkurrensvillkor mellan Sverige och andra länder.

Skriv ut Tipsa om den här sidan