2018-05-16

Finansinspektionen
finansinspektionen@fi.se

Förslag till vissa ändringar av amorteringskraven, FI Dnr 18-1119

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Förslagen innebär dels att kreditgivare med tillstånd enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter ska omfattas av föreskrifterna, dels att s.k. kapitalfrigöringskrediter ska undantas från amorteringskrav.

Föreningen tillstyrker förslagen.

Föreningen noterar att det i Finansinspektionens bedömning av konsekvenserna av amorteringsfrihet anges att ”krediter som är konstruerade så att fordringen aldrig kan överstiga bostadens värde bör inte innebära någon ökad risk för överskuldsättning för hushållen”. Det är svårt att förstå vad detta har för relevans i sammanhanget då resonemanget torde gälla för all kreditgivning, även sådan som omfattas av amorteringskrav.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

 

Helene Wall, chefsjurist

Skriv ut Tipsa om den här sidan