2018-11-06

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.v@regeringskansliet.se

Remissvar avseende Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att yttra sig om promemorian angående kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning. Föreningen har inga synpunkter på förslagen.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

Fredrik Nordström 

VD

Skriv ut Tipsa om den här sidan