Skatter som rör fonder

Fondbolagens förening arbetar för konkurrenskraftiga skatter för fondsparare och för fondsparande. Aktuella frågor är exempelvis skatt på Sverigeregistrerade fonder, skatt på fondsparande och investeringssparkonto.

Skatt på fonder registrerade i Sverige

Att svenska fonder betalat skatt – och därför varje år gett utdelning till andelsägarna för att undvika dubbel beskattning – är den främsta anledningen till att det i dag finns fem gånger fler utländska än svenska fonder i Sverige och att knappast några svenska fonder säljs utomlands. Att ge utdelning till spararna kan tyckas låta som något positivt, men innebär en försämring för spararna jämfört med utlandsregistrerade fonder som inte behöver ge utdelning. Det beror på att den svenskregistrerade fondens utdelning beskattas och 70 procent återinvesteras i fonden, medan 100 procent kan ligga kvar i den utlandsregistrerade fonden och växa med ränta på ränta.
Fondbolagens förening har i flera års tid drivit frågan om att skatten på fonder bör slopas, och i november 2011 röstade riksdagen ja till att slopa skatten på fonder registrerade i Sverige från och med den 1 januari 2012. Det är ett mycket välkommet beslut.

Ny skatt på fondsparande

För att göra förändringen statsfinansiellt neutral föreslogs i stället en ny skatt på själva fondsparandet för svenska fondspararare vid direktsparande i fonder (gäller alltså inte vid sparande inom investeringssparkonto eller kapitalförsäkring) med både svenska och utländska fonder. Detta förslag röstade riksdagen också igenom i november 2011. Från och med den 1 januari 2012 betalar 0,12 procent i schablonskatt på hela innehavet plus 30 procent i reavinstskatt vid försäljning av fondandelarna.

För att inte göra alla barn som sparar i fonder deklarationsskyldiga infördes ett undantag upp till motsvarande 50 000 kronor i fondinnehav. 

Föreningen avstyrkte förslaget om den nya skatt som drabbar alla svenska andelsägare av såväl Sverigeregistrerade som utlandsregistrerade fonder. Föreningen menar att någon ny skatt inte behövdes av statsfinansiella skäl. Föreningen anser att skatten på Sverigeregistrerade fonder borde ha slopats utan att ersättas av en ny skatt för alla svenskar som har Sverige- eller utlandsregistrerade fonder.

En allt större del av fondsparandet sker i fondförsäkrings- och pensionssparande som inte berörs av ovannämnda förslag.

Länkar:

Ett nytt investeringssparkonto

Riksdagen röstade i november 2011 ja till att från och med den 1 januari 2012 införa ett nytt investeringssparkonto. I grunden är detta en bra idé, en enkel sparform som ger samma beskattning oavsett om det är fonder eller individuella värdepapper.

Flertalet remissinstanser var negativa till förslaget. Fondbolagens förening ansåg att kontot saknade nödvändig enkelhet. Regeringen justerade under hösten 2011 ned räntan på investeringssparkontot, vilket Fondbolagens förening välkomnade. 

Länkar:

Skriv ut Tipsa om den här sidan