Investeringssparkontot mm

Fondbolagens förening har sammanställt fakta om investeringssparkontot och vilka skatteregler som gäller för detta samt vid direkt sparande i fonder.

Skatt på fondsparande beroende på sparform

Direktsparande i fonder

Direktsparande i fonder beskattas med 30 % på kapitalvinster samt utdelningar. Kapitalförluster är helt eller delvis avdragsgilla.

Dessutom schablonbeskattas fondinnehavet enligt nedan. 

Beräkningsunderlag för schablonskatten:
Kapitalunderlag: Värdet av fondandelarna vid årets ingång.
Schablonintäkt: 0,4 % av kapitalunderlaget.
Skatt på schablonintäkten: 30 % av schablonintäkten.

Investeringssparkonto

För placeringar på investeringskonto tas ingen kapitalvinstskatt eller skatt på utdelningar ut. Innehavet schablonbeskattas i stället enligt nedan.

Beräkningsunderlag för schablonskatten
Kapitalunderlag: En fjärdedel av summan av kontotillgångarnas värde 1 jan, 1 apr, 1 jul, 1 okt. samt
en fjärdedel av insättningarna/överföringarna till kontot under året. 
Schablonintäkt: Statslåneräntan vid utgången av november föregående år med ett tillägg på 0,75 %-enheter (dock lägst 1,25 %) * kapitalunderlaget.
Skatt på schablonintäkten: 30 % av schablonintäkten.

Kapitalförsäkring

För placeringar i en kapitalförsäkring tas ingen kapitalvinstskatt eller skatt på utdelningar ut. Innehavet schablonbeskattas i stället enligt nedan.

Beräkningsunderlag för avkastningsskatten
Kapitalunderlag: Värdet av tillgångarna vid årets ingång samt 100 % av inbetalningarna som gjorts under första halvåret och 50 % av insättningarna under andra halvåret. 
Schablonavkastning: Statslåneräntan vid utgången av november föregående år med ett tillägg på 0,75 %-enheter (dock lägst 1,25 %)  * kapitalunderlaget.
Avkastningsskatt: 30 % av schablonavkastningen.

Skriv ut Tipsa om den här sidan