Fondbolagens förening en samlad röst för fondbranschen

Fondbolagens förening* är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

Åtta av tio svenskar sparar i fonder, Källa: TNS Sifo Prospera 2014Med sina medlemsbolag representerar Fondbolagens förening merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Medlemsbolagen representerar en mångfald av fondbolag av olika storlek – såväl svenska som utländska, fristående såväl som knutna till olika koncerner. Föreningen har också associerade medlemsbolag med anknytning till branschen.

Det här är Fondbolagens förening

Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. I dag har Fondbolagens förening över 40 medlemsbolag som tillsammans förvaltar merparten av fondsparandet i Sverige. Medlemsbolagen representerar en mångfald av fondbolag av olika storlek. Föreningen har dessutom många associerade medlemsbolag med anknytning till branschen.

Det här gör vi

78% den svenska fondförmögenhetens andel av BNP Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningen bevakar lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen och är remissinstans nationellt och på EU-nivå. Föreningen har omfattande kontakter med beslutsfattare, myndigheter och medier och har ett etablerat internationellt nätverk. Föreningens många arbetsgrupper är hjärtat i verksamheten. Sammantaget gör det föreningen till en stark och samlad röst för hela fondbranschen och för fondspararna.

Det här vill vi

Vi vill att det ska vara enkelt för spararna. Vi värnar om tillgänglighet, valfrihet och mångfald i utbudet av fonder och fondbolag. Fondmarknaden ska kännetecknas av stabila spelregler för en sund konkurrens på lika villkor. Transparens, ansvar och hållbarhet är viktiga ledord.

Viktiga frågor

Att värna om förtroende för fondsparande och fondverksamhet, att verka för bästa möjliga förusättningar för den svenska fondmarknaden, stödja fondbolagens engagemang i hållbarhetsfrågor och att lyfta fram fonders betydelse för pensionssparande är några av de viktiga frågor som föreningen arbetar med.

Som medlem i Fondbolagens förening har man bland mycket annat möjlighet att medverka och påverka genom föreningens olika arbetsgrupper inom områden som exempelvis juridik, pension, hållbarhet, ägarfrågor, fondhandel och statistik.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om ett medlemskap i Fondbolagens förening!

* Fondbolagens förening verkar genom Fondbolagens förening och Fondbolagens förenings service AB.

Skriv ut Tipsa om den här sidan