Medlemskap i föreningen

Ett medlemskap i Fondbolagens förening* borgar för kvalitet. Föreningens medlemsbolag representerar i dag ungefär nittio procent av fondförmögenheten på den svenska marknaden. Tillsammans arbetar vi för en sund fondmarknad och värnar förtroendet för fonder som sparform.

Fondbolagens förening har breddat medlemsbasen till att omfatta även kapitalförvaltare med uppdrag att förvalta fonder. Dessutom har införts associerat medlemskap för bolag med anknytning till fondbranschen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Fondbolagens förening är sedan 1979 en samlad och stark röst för hela fondbranschen och inte minst för fondspararna. Att skapa goda förutsättningar för fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Genom Fondbolagens förening har medlemmarna en unik möjlighet att vara med och påverka förutsättningarna för branschen i Sverige såväl som i övriga Europa. Genom föreningen ges tillgång till kompetens, information, opinionsbildning samt viktiga nätverk och arbetsgrupper. Ett medlemskap i föreningen ska ses som en kvalitetsstämpel.

Associerat medlemskap

Fondbolagens förening vill vara navet för fondverksamhet i Sverige och ser det därför som en tillgång att knyta aktörer som bidrar till fondverksamheten närmare till sig. Det finns ett stort antal aktörer med sådan anknytning till fondbranschen, såsom fondtorg, fondadministratörer, systemleverantörer, konsulter, revisionsbyråer och advokatbyråer. Sedan 2012 finns därför även möjlighet till associerat medlemskap för denna grupp av företag.

Liksom de ordinarie medlemmarna får associerade medlemsbolag tillgång till ett brett nätverk, kompetens, seminarier, publikationer, information och utredningar som tas fram av föreningen. Föreningen arrangerar varje år seminarier kring aktuella ämnen som medlemmarna får möjlighet att delta i kostnadsfritt eller till reducerat pris. Den årliga Fonddagen är mycket välbesökt och uppskattad bland medlemmarna.

Kunskap och kontaktnät

Regleringen på fondområdet sker i allt högre utsträckning på EU-nivå. Föreningen verkar för att vara med tidigt i denna process med ett stort eget engagemang. Genom eget arbete och genom engagemanget i Efama, branschens intresseorganisation i Bryssel, ges dessutom tillgång till värdefull kunskap och ett brett kontaktnät samt möjlighet att påverka som en samlad röst för hela Europa. Internationell samverkan sker också genom engagemanget i den globala intresseorganisationen IIFA.

Kunskapsspridning

Via nyhetsbrevet ”Fondbladet” får föreningens medlemmar regelbundet medlemsexklusiv och fördjupad information om aktuella fondfrågor. Samtliga medlemmar har också möjlighet att ställa frågor till föreningen och ta del av upparbetad kunskap kring statistik, juridik och fondmarknadsföring.

Medlemsbolagen har också möjlighet att använda sig av föreningens oberoende material framtaget för spararna, vilket framför allt görs inom projektet Fondkollen med sajt, app och fickfolder.

Ett medlemskap i Fondbolagens förening ger bland annat:

 • kvalitetsmärkningen som medlemskapet innebär
 • möjlighet att ta del av föreningens samlade erfarenhet inom juridik, marknadsföring och utbildning
 • kontinuerlig uppdatering om aktuella frågor i bl a vårt nyhetsbrev ”Fondbladet”.
 • del i gemensam marknadsföring av medlemmar (exempelvis länk till egna hemsidor)
 • möjlighet att påverka branschens självreglering genom att vara med och delta i diskussionerna kring hur dessa rekommendationer ska utformas.
 • möjlighet att påverka branschens framtida strategi och verksamhet genom medverkan i expertgrupper där frågor som redovisning eller information och utbildning behandlas
 • inbjudningar till föreningens seminarier och utbildningar
 • tillgång till ett exklusivt nätverk för kontakt och informationsutbyte
 • möjlighet att initiera dina frågor som föreningen kan driva i egenskap av branschorgan
 • medverkan och tillgång till föreningens statistik och de marknadsanalyser, studier och undersökningar föreningen genomför
 • tillgång till internationella kontaktnät genom bland andra Efama – European Fund and Asset Management Association.

Intresserad av medlemskap? Kontakta oss gärna på 08-506 988 00 eller info@fondbolagen.se

 

* Fondbolagens förening samt Fondbolagens Förenings service AB.

Skriv ut Tipsa om den här sidan