Internationellt samarbete

Fondbolagens förening har ett etablerat internationellt nätverk och deltar i ett europeiskt branschsamarbete som underlättar för medlemmarna att hålla sig uppdaterade om vad som sker internationellt.

Fondbolagens förenings internationella arbete bedrivs genom egna kontakter och även genom European Fund and Asset Management Association, Efama. Efama är en representationsförening för den europeiska kapitalförvaltningsindustrin, där Fondbolagens förening och systerorganisationer från många andra länder i Europa är medlemmar.
Mer om Efama.

Föreningen är också medlem i International Investment Fund Association, IIFA, och International Chamber of Commerce, ICC.
Mer om IIFA.

Fondbolagens förening verkar för konkurrensneutrala förutsättningar för fondverksamhet i Europa. Dagens finansiella lagstiftning kommer mestadels från EU och det är av stor vikt att föreningen och dess medlemmar i ett tidigt skede bevakar arbetet för att få bättre möjligheter att påverka lagstifningen.

Internationellt bedriver Fondbolagens förening kontinuerligt ”remissförfarande” genom att svara på så kallade konsultationer från EU-kommissionen och från organisationer som Efama, IOSCO (The International Organization of Securities Commission), ESMA (European Securities and Markets Authority) med flera.

EU-Nytt

I samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska Bankföreningen och Svensk Försäkring publicerar Fondbolagens förening årligen ett flertal nummer av EU-Nytt, som man kan prenumerera på via e-post.

Mer om EU-Nytt 


Skriv ut Tipsa om den här sidan