Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare
i fondsparande

I inget land i världen sparar man i fonder i så stor utsträckning som i Sverige. Utöver till premiepensionen sparar 8 av 10 svenskar i fonder. Räknas premiepensionen med, är vi alla fondsparare. Här är några av milstolparna som ligger bakom den utvecklingen.

 

1958

”Postorderbröderna” Ragnar och Gösta Åhlén startar Sveriges första fonder under namnet Koncentra. Fonden finns fortfarande kvar i dag under namnet Handelsbanken Sverigefond Index.

1978

Dåvarande finansministern Gösta Bohman introducerar skattesparandet och skattefonder i syfte att stimulera hushållens sparande. Fondsparandet tar fart.

1979

Fondbolagens förening bildas, med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. Det finns nu 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor.

1984

Allemansspar lanseras med fonder som ett valalternativ, nämligen allemansfonder. Avkastningen är skattefri och fondsparandet blir en folkrörelse i Sverige.

1985

UCITS-­regelverket, som fondregleringen i Sverige och EU bygger på, kommer och införs i svenskt regelverk 1991.

1989

Valutaregleringen avskaffas och öppnar för utlandsfonder. Fondsparandet diversifieras.

1990

Fondförsäkringarna gör entré med sparande genom kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring.

1994

Individuellt pensions­sparande, IPS, införs och ger möjlighet för privatper­soner att placera sitt privata pensionssparande i fonder utan försäkringsinslag.

2000

Premiepensionen introduceras. Samtliga svenskar födda från och med 1938 med en inkomst blir därmed fondsparare.

2012

Investeringssparkontot (ISK) införs.

2013

EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder införs i Sverige och därmed kan också dessa fonder säljas fritt i Europa.

2016

Avdragsgillt privat pensionssparande avskaffas helt. ISK tar verklig fart.


Läs vidare:

Mer fakta: Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande

Mer fakta: Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle

Mer fakta: UCITS-fondernas historia

Skriv ut Tipsa om den här sidan