Nätverket Gilla Din Ekonomi

Gilla Din Ekonomi är en nationell satsning för att öka konsumenters kunskaper i privatekonomi. I nätverket samverkar många aktörer i form av myndigheter, organisationer och företag ett gemensamt intresse i att konsumenter blir bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. Fondbolagens förening deltar aktivt i nätverket.

GillaDinEkonomiGilla Din Ekonomi bottnar i ett initiativ från Regeringen om att främja konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och initiativ till privatekonomisk folkbildning. I ett nätverk samarbetar olika aktörer och drar nytta av varandras resurser, kompetens och kontaktnät.

Kurs i privatekonomi
- Trygga din ekonomiska framtid

Gilla Din Ekonomi utbildar vidareinformatörer. Genom kursen utbildas vidareinformatörer i hela landet, bland annat via Folkuniversitetet , Budget- och skuldrådgivare, Konsumentvägledare och Överförmyndare. Deltagarna på kursen sprider i sin tur kunskaper vidare. 
Fondbolagens förening har fått förtroendet att föreläsa om fondsparande på dessa utbildningar. Ett gediget utbildningsmaterial om fonder och en broschyr på 38 sidor har tagits fram av Fondbolagens förening i samarbete med Finansinspektionen - allt under devisen "ingen försäljning, bara fakta". Den har också granskats av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Beställ gärna broschyren här.

Till utbildningen finns nu flera olika broschyrer:

Fonder
Pension Budget betala
Ladda hem i pdf Ladda hem (via GDE) Ladda hem (via GDE)

Fonder

(framtagen i samarbete med Fondbolagens förening, uppdaterad 2015)

Pension

(framtagen i samarbete med Pensionsmyndigheten)

Budget / Betala

(framtagen i samarbete med Konsumentverket och Kronofogde-myndigheten)
Spara Låna  Familjejuridik  
Ladda hem (via GDE)  Ladda hem (via GDE)  

Spara Låna

(samarbete mellan nätverksmedlemmarna Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Finansinspektionen, Avanza Bank samt Swedbank och Sparbankerna)

 Familjejuridik

 

 

Vidareinformatörerna erbjuder sedan föreläsningar ute på arbetsplatser runtom i Sverige inom områdena budget och betalningar, sparande, lån och pensioner.

Projektet vann 2012 priset ”Guldkanten” som delas ut av Statens Pensionsverk till någon som har gjort en viktig insats inom pensionsinformationsområdet.

Gilla Din Ekonomi
Inspirationsfilm

En inspirationsfilm om fonder har tagits fram av Gilla Din Ekonomi.

Den filmen kan du se här.

Föreläsningarna
visas i SVT

Föreläsningarna i Trygga din ekonomiska framtid har filmats av SVT och visades i Kunskapskanalen i början av juni 2012. De finns nu att se på UR Play. Föreläsningen om fonder, som hålls av föreningens sparekonom Hanna Helgesson, hittar du via direktlänken: http://urplay.se/170423

Boka föreläsning via Folkuniversitetet

Folkuniversitetet ger föreläsningar inom ramen för Trygga din ekonomi för att öka kunskapsnivån hos svenskarna i privatekonomiska frågor. Detta sker genom kvällsföreläsningar och utbildningar på arbetsplatsen. Läs mer om det här.

Seniorprojektet -
Tryggare ekonomi på äldre dar

Under 2013 initierades ett nytt projekt inom ramen för Gilla Din Ekonomi som riktar sig till pensionärer i ett samarbete med Sveriges fem största pensionärsorganisationer PRO, RPG, SPRF, SPF och SKPF. >Utbildningens syfte är att stärka pensionärernas kunskaper om bland annat budget, betala, spara, seniorlån, e-banking, skatter, konsumenträtt, familjejuridik med mera. Experter från nätverket Gilla Din Ekonomi tar fram ett pedagogiskt och begripligt material i varje ämne. Fondbolagens förening medverkar med material och föreläsningar om fonder och fondsparande.

Läs mer om seniorprojektet här.

InspirationsfilmInspirationsfilmen Du och dina pengar

Finansinspektionen och produktionsbolaget Marilyn, har tillsammans med Nordea, Swedbank och Sparbankerna samt Fondbolagens förening, inom ramen för Gilla Din Ekonomi, tagit fram filmen Du och dina pengar. Denna kortfilm är tänkt att inspirera lärare och elever till att vilja arbeta med privatekonomi och förstå vikten av att ha koll på sin egen ekonomi. Filmen får användas av nätverkets medlemmar.

Se filmen här.

Mer om Gilla Din Ekonomi

Läs mer om Gilla Din Ekonomi på nätverkets egen webb.

Skriv ut Tipsa om den här sidan