Ung Privatekonomi - samarbete för ökad kunskap

I projektet Ung Privatekonomi medverkar Fondbolagens förening tillsammans med bland annat Aktiefrämjandet och Unga Aktiesparare för att främja kunskapen om sparande hos gymnasieungdomar.

Ung Privatekonomi - lärobokUng Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som utbildar Sveriges gymnasieungdomar och lärare inom ämnena privatekonomi och sparande. Under ett läsår träffar projektets informatörer över 24 000 elever på plats i landets skolor.

Initiativtagarna till Ung Privatekonomi är:

  • Aktiespararna
  • Fondbolagens förening
  • Svenska Fondhandlareföreningen
  • NASDAQ OMX
  • Unga Aktiesparare

Dessa organisationer samlas inom stiftelsen Aktiefrämjandet för att samordna projektet Ung Privatekonomi. Unga Aktiesparare driver Ung Privatekonomis dagliga verksamhet. Dessutom bidrar ett antal börsbolag varje år för att säkra projektets fortlevnad.

Läs mer om Ung Privatekonomis verksamhet här.

Skriv ut Tipsa om den här sidan