Ordlista

Aktieindexobligation

En aktieindexobligation är en kombination av en obligation och en option. Obligationen ger trygghet att få tillbaka investerat belopp, medan optionen är den del som innebär möjlihet till meravkastning.