Ordlista

Aktiv förvaltning

Förvaltning av en fond där förvaltaren väljer värdepapper utifrån egen analys av vad som bedöms kommer att ge den bästa avkastningen i framtiden utifrån vald risknivå. Motsats till passiv förvaltning.