Ordlista

Alternativa investeringar

Investeringar som inte är knutna till aktie- eller räntemarknader. Exempel är hedgefonder och fastigheter.