Ordlista

Avkastning

Värdeökning på en placering. Kan komma fondspararen till del som kapitalvinst eller utdelning. En fonds avkastning visas alltid efter att avgifter är bortdragna.

Se också NAV-kurs.