Ordlista

Årlig avgift

Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostander för fonder i hela Europa. Årlig avgift används bland annat i fondernas faktablad och innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader.

Årlig avgift ersatte måttet TER under 2012.