Ordlista

Baisse

Kraftigt fallande aktiekurser under stor handel.