Ordlista

Derivat

Riskhanteringsinstrument vars värde bestäms av underliggande värdepapper, exempelvis optioner och terminer.