Ordlista

Faktablad

Faktablad med basfakta för investerare ska erbjudas konsument inför köp av fondandelar. Se också KIID.