Ordlista

Kapitalförlust

Den avdragsgilla förlust som kan uppkomma vid försäljning av exempelvis aktier eller fondandelar med förlust. Kallades tidigare realisationsförlust (reaförlust).