Ordlista

Överavkastning

Avkastning som är högre än referensindexets avkastning.