Ordlista

P/E-tal

En akties aktuella börskurs dividerad med företagets vinst per aktie. Detta är ett nyckeltal för att värdera företag och aktiers börskurs.