Ordlista

Realränteobligationer

Obligation som ger ränta plus ersättning för inflation.