Ordlista

UCITS

Står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities och är benämningen på fonder som omfattas av ett EG-direktiv (värdepappersfonder). Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att marknadsföras fritt i samtliga EU-länder. Läs mer om UCITS.