Ordlista

Warrant

Optioner med lång löptid, vanligtvis längre än ett år.