Statistik & index

En viktig uppgift för Fondbolagens förening är att samla in och publicera aktuell statistik över fondsparandet i Sverige.

Andelen Sverigefonder

Månadsstatistik

Varje månad kring den 10:e publiceras nysparande och förmögenhet i fonder, fördelat på fondtyper. Fondtypen aktiefonder är uppdelad utifrån placeringsinrikting. 
Till månadsstatistiken
Månadsstatistiken redovisas också i pressmeddelanden.

Kvartalsstatistik

Kvartalsvis redovisas nysparandet och förmögenheten fördelat på hushåll och företag. Hushållens sparande är uppdelat på direkt fondsparande samt pensionssparande och försäkringssparande. Pensions- och försäkringssparande är i sin tur fördelat på fondförsäkringar (unit linked), individuellt pensionssparande (IPS) och premiepension.
Till kvartalsstatistiken

Studier

Fördjupningar, analyser över längre perioder samt undersökningar om fondspararnas beteende hittas under studier. 
Till studierna

Fondindex och marknadsindex

Fondbolagens förening publicerar fondindex (månatligen) och flera marknadsindex (dagligen) på fondbolagen.se. Till index.

Internationell statistik

Statistik över fondsparandet i Europa och övriga världen finns på EFAMA:s webbplats www.efama.org under rubriken Research and Statistics. Läs mer om EFAMA, den paneuropeiska motsvarigheten till Fondbolagens förening här

Fondstatistik på global nivå finns på IIFA:s webbplats (International Investment Funds Association, den globala samarbetsorganisationen för fondbolagsföreningar) www.iifa.ca under fliken Industry Statistics. Mer om IIFA här.

Skriv ut Tipsa om den här sidan