Index på fondbolagen.se

Ett index visar hur en viss marknad har gått i genomsnitt. Det är också ett mått för att jämföra fondens värdeutveckling över tiden.

Genom att jämföra fondens utveckling med ett visst index, går det att få en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med genomsnittet. Det finns många typer av index.

Här på fondbolagen.se kan du se:

Skriv ut Tipsa om den här sidan