Fondindex - utvärderar fonder

Att utvärdera fonder är en viktig del av fondsparandet, både inför att välja ny fond och vid utvärdering av fonder som spararna redan har. För att underlätta rättvisa jämförelser som också ger spararna reella handlingsalternativ vill Fondbolagens förening lyfta fram fondindex som ett lämpligt verktyg för fondutvärdering.

Morningstar Fondindex 

Morningstar Fondindex för jämförelser av fonders avkastning inom den svenska marknaden visar den genomsnittliga avkastningen för de fonder som ingår i index. Fondindex är ett bra instrument för utvärdering av fonder eller för att få en uppfattning om hur avkastningen för fonder med en viss placeringsinriktning varit.

De fyra fondindex som publiceras på föreningens hemsida är beräknade av Morningstar. Fondindex är oviktade, uppdateras månatligen och finns tillgängliga från januari 1997.

Föreningen publicerar följande fondindex på fondbolagen.se:

  • Morningstar Fondindex Sverige
  • Morningstar Fondindex Global, mix bolag
  • Morningstar Fondindex SEK Obligationer, långa 
  • Morningstar Fondindex SEK Penningmarknad

Här kan du se graferna för dessa index.

På Fondbolagens förenings sajt Fondkollen.se kan du med hjälp av Kolla fonden enkelt se hur dina fonder har gått jämfört med andra i samma kategori. Testa själv!

Om indexen:

”Morningstar Fondindex Sverige” visar genomsnittlig utveckling för fonder som placerar i Sverige (Sverigefonder)

”Morningstar Fondindex Global, mix bolag” visar genomsnittlig utveckling för fonder som placerar i över hela världen (Globalfonder)

”Morningstar Fondindex SEK Obligationer, långa” visar genomsnittlig utveckling för fonder som placerar i svenska räntebärande värdepapper med en löptid över ett år (Obligationsfonder) å ger

”Morningstar Fondindex SEK Penningmarknad” visar genomsnittlig utveckling för fonder som placerar i svenska räntebärande värdepapper med en löptid på högst ett år (Penningmarknadsfonder)

Fondindexgraf:

För information om vilka fonder som ingår i respektive index samt rangordning av dessa, klicka på gruppnamnet nedan.

För fler index, se Morningstar (totalt cirka 160 fondindex).

Skriv ut Tipsa om den här sidan