Fondindexgraf

Här publiceras fondindex för fyra vanligt förekommande fondgrupper.

Fondindex beräknas av Morningstar och är oviktade. Uppdatering sker månatligen. För information om vilka fonder som ingår i respektive index samt rangordning av dessa, klicka på gruppnamnet nedan. För fler index se Morningstar (totalt ca 160 fondindex).

Skriv ut Tipsa om den här sidan