Marknadsindex

Följande fyra marknadsindex uppdateras dagligen på fondbolagen.se:

Uppgifterna hämtas från SIX Financial Information vid en tidpunkt per vardag utifrån de kurser som fastställts klockan 17:30.

Om indexen:

SIXGX visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. I SIX Return Index (SIXRX) ingår dessutom utdelningar.

SIXPX justerar generalindex för det faktum att fonder högst får placera 10 procent av fondförmögenheten i ett och samma företags aktier samt att bolag som väger 5 procent eller mer, ej får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS). SIXPRX justerar på samma sätt SIX Return Index (SIXRX), men i SIXPRX ingår dessutom utdelningar.

Om ett företag har högre andel av börsförmögenheten fördelas den överstigande delen proportionellt på övriga börsföretag som därmed får en något högre andel i det justerade index än i verkligheten.

SIXGX noterades till 100,00 1995-12-29
SIXRX noterades till 100,00 1995-12-29
SIXPX noterades till 100,00 1992-12-30
SIXPRX noterades till 100,00 1992-12-30

SIX Finacial Information om de olika indexen.

Skriv ut Tipsa om den här sidan