SIX Portfolio Return Index

Index:SIXPRX

SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) visar genomsnittlig utveckling inklusive utdelningar på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. Gäller för jämförelser av utvecklingen av fonder som placerar i svenska aktier.

Nedan kan du välja för vilken tidsperiod utvecklingen ska visas. Resultatet presenteras under.

åååå-mm-dd
åååå-mm-dd


Avkastning under perioden: 60,11%

Start: 1515,44 [2014-08-25]

Slut: 2426,38 [2019-06-26]


SIXPRX - Tabell, procentuell utveckling

Period: 1999-2019 1993-1998

Månad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
jan 1,83 -0,93 5,08 -5,06 -3,67 5,89 0,82 1,48 3,28 -12,27 -5,96 0,77 -1,14 5,89 5,50 -1,64 7,13 -7,14 1,25 1,57 7,68
feb 1,44 9,55 -8,13 0,90 -1,59 3,31 4,85 3,73 -2,19 3,43 2,63 -0,52 -1,62 6,29 3,58 6,10 8,08 2,03 2,95 -0,73 3,98
mar 3,05 -1,55 -11,45 2,95 -2,18 -1,03 0,38 6,87 5,57 -1,64 2,15 8,78 2,26 -1,06 0,91 0,69 0,06 1,93 2,14 -1,29 1,08
apr 6,33 0,51 11,64 -7,20 14,92 1,46 -1,15 1,15 6,75 4,91 21,95 4,25 4,00 -0,13 2,06 1,90 0,24 0,91 4,36 4,39 7,20
maj -0,35 -0,75 0,43 -5,99 -0,18 -1,24 5,40 -7,89 1,95 2,86 2,86 -6,92 -0,52 -6,63 2,14 3,75 1,22 2,49 1,72 -0,11 -6,86
jun 4,34 -5,14 -4,83 -7,50 4,21 3,27 4,05 0,92 -2,23 -13,98 0,80 1,51 -3,52 2,92 -5,04 -1,35 -6,37 -3,57 -1,96 0,30 5,94
jul -0,50 0,25 -2,10 -10,95 7,01 -1,53 4,97 -1,28 -1,50 -0,69 10,34 4,60 -4,72 4,24 7,17 -0,73 5,00 5,53 -3,02 4,12
aug 2,20 0,29 -7,54 -2,67 3,62 -0,45 -1,11 4,41 -2,64 1,26 3,69 -3,24 -10,49 -2,16 -1,04 0,62 -5,93 2,47 -0,86 2,58
sep 0,37 -3,18 -11,15 -15,03 -3,20 2,96 5,58 5,22 -0,40 -12,33 0,65 8,48 -5,95 3,20 4,07 -0,17 -4,43 1,78 5,60 0,09
okt 4,96 -2,03 6,52 12,89 8,92 0,42 -1,72 4,51 -1,92 -17,77 4,76 0,08 8,90 -1,44 1,74 1,58 6,92 -0,95 2,12 -7,15
nov 10,25 -5,48 10,94 12,83 0,42 5,87 4,09 -0,91 -6,49 -2,23 -0,02 1,44 -1,42 3,14 2,30 3,32 3,64 1,44 -3,49 -1,56
dec 12,66 -1,72 2,03 -12,51 3,10 0,88 6,01 8,34 -2,00 3,72 1,97 5,99 1,08 2,03 2,05 1,05 -4,03 2,92 -1,26 -6,03
Hela året 56,60 -10,43 -11,54 -34,68 34,17 21,27 36,73 28,71 -2,58 -39,10 53,31 26,90 -13,60 16,68 27,97 15,90 10,50 9,65 9,47 -4,41 19,71